Polderpioniers: een positieve blik op de regelgeving – lukt dat?

Gerda Zijlstra (Rotterdamse Oogst) vertelt hoe zij is omgegaan met regelgeving vanuit de overheid die niet altijd werkt zoals bedoeld. Gerda schetst welke hobbels zij tussen 2009 en 2023 heeft genomen en welke creatieve strategieën ze daar op losgelaten heeft.

Lees verder