Een gezonde bedrijfsvoering bij een duurzaam idee? Veranderboeren gezocht!

Eind september gaat de tweede editie van de Voedselfamilies Academie van start! We nodigen ondernemers in de Zuid-Hollandse agrarische en voedselsector die willen werken aan het toekomstbestendig maken van hun bedrijf uit om deel te nemen aan ons jaarprogramma. Met individuele coaching, netwerkbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken worden de veranderende wereld en de plek die jouw bedrijf […]

Lees verder