Skip to content

Over de Voedselfamilies

13008_Bieslandhoeve-3791-Pano (Middel)

 

Wij zijn Voedselfamilies. 
Ons landbouw- en voedselsysteem verkeert in crisis. In Zuid-Holland komt dat vooral naar voren in de verslechtering van de biodiversiteit, grote mentale afstand tussen stad & platteland, honger naar ruimte, de stikstofproblematiek, veenoxidatie en bodemdaling in het Groene Hart, en de bestaans(on)zekerheid van de boer.

Sommige spelers in het voedselsysteem zien de overheid liever gaan dan komen, maar veel anderen zien de overheid als dé partij die de verantwoordelijkheid moet nemen om aan te sturen op fris beleid dat perspectief creëert op deze vraagstukken. De sectoraal georganiseerde overheid is vaak echter maar matig in staat om tot samenwerking met relevante partijen van buiten de sector te komen. Het politieke klimaat waarin het oplossen van problemen centraal staat en waarin de angst om fouten te maken groot is, helpt daarnaast niet om te komen tot een integrale aanpak die de vraagstukken bij hun kern oppakt en een écht duurzaam voedselsysteem mogelijk maakt.

Bij Voedselfamilies werken wij met pioniers in het landbouw- en voedselsysteem: zowel ondernemers en initiatiefrijke burgers als ambtenaren en onderzoekers. Mensen die de toekomst centraal stellen, die al aan het realiseren zijn en oplossingen aanreiken. Zo functioneren we als tussenschakel die de brug slaat tussen praktijk en beleid. We werken integraal en zorgen dat mensen met innovatieve plannen elkaar vinden.

Onze basis
De door klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit veranderende omgeving vraagt ons om onze op groei, productie en consumptie gerichte manier van leven te heroverwegen. Een manier van leven die decennia juist goed gevonden werd. Dit zorgt voor een gevoel van miskenning bij velen, in het bijzonder bij de boer als kop van Jut. Daarbij is het pad naar de toekomst ongewis, zeker in het huidige politieke klimaat. Wat ons nu te doen staat is het zo fundamenteel veranderen van onze manier van leven, dat dit onherroepelijk pijn en weerstand oproept. De onzekerheid in het proces vermijden we niet – het voelen van de worsteling vinden we cruciaal. In onze programma’s leren we samen, lopen we tegen problemen aan, en komen we zo tot een verbindende en vernieuwende aanpak.

Lees hier meer over onze werkwijze en hier meer over onze mensen.

Agenda

Ons team