Skip to content

Onze werkwijze

Home / Over ons / Onze werkwijze

website header 2a

Hoe we te werk gaan.
Wij werken integraal op diverse thema’s, casussen en vraagstukken. Of je nu pioniert als boer, of als ambtenaar. Zowel ‘bottom-up’ als ‘top-down’ is namelijk een pioniersmentaliteit nodig om tot systemische verandering te komen.

Via onze activiteiten, ons netwerk en via financiers herkennen we snel maatschappelijke thema’s die aandacht behoeven. Deze hebben vaak een directe connectie met bodem en water als dragers van het landschap. Wanneer we met zo’n thema aan de slag gaan, starten we door middel van gesprekken met individuen, instellingen of organisaties in dat veld een verkenningstocht om binnen het thema de diepgang en breedte te onderzoeken. Samen gaan we op zoek naar de cruciale onderwerpen die verduurzaming in de weg staan. Daarna bepalen we de juiste interventie.

Onze gereedschapskist
In onze gereedschapskist zitten o.a. deze interventies:

  • In Communities of Practice brengen we pioniers die een grote gemeenschappelijke noemer hebben samen om ideeën uit te wisselen, van elkaar te leren en gemeenschappelijke struikelblokken te definiëren. Zoals bijvoorbeeld de Polderpioniers, die werken aan vernieuwingen in de Zuid-Hollandse veenweidepolders.
  • In Werkplaatsen brengen we een pionier-ondernemer samen met het omringende veld van stakeholders om diens casus uit te diepen om zo te begrijpen wat er op een hoger niveau dan de praktijk aan actie nodig is.
  • In Strategiesessies brengen we een gemengde groep ervaren mensen met een praktijk-overstijgende blik bij elkaar om praktijk en beleid te verbinden en langere, strategische lijnen uit te zetten.
  • In Financieringslabs onderzoeken we de financieringsbehoefte die hoort bij de verduurzaming van een bepaald gebied. Vervolgens gaan we met allerlei actoren in gesprek om tot een creatieve invulling van die financiering te komen.
  • In online en offline netwerkbijeenkomsten zoals webinars en excursies delen we de inzichten uit onze programma’s met een bredere doelgroep.

De uitkomsten van onze interventies zijn divers. Denk aan: een Groene Cirkel, een Green Deal, een nieuwe organisatie die een specifiek thema oppakt, of …. (!)

Bekijk voor meer voorbeelden eens onze Programmapagina.

Lees hier meer over onze missie en maak hier kennis met onze mensen.

Agenda

Ons team