Sluit
Skip to content

Regionaal Voedselsysteem

Regionaal Voedselsysteem

Zuid-Holland kent vele landschappen en is daarmee leverancier van een breed scala aan voedselproducten. Van akkerbouwproducten van de Zuid-Hollandse eilanden en de zuivel uit de veenweidegebieden tot de tuinbouwproducten uit het Westland en het brede makersaanbod uit de steden, onze provincie biedt een rijk menu!

De afgelopen jaren zijn termen als ‘de korte keten’, ‘lokaal voedsel’ en ‘regionaal voedselsysteem’ ingeburgerd geraakt en als Voedselfamilies stellen we onszelf ten doel om deze ontwikkeling te versterken. Naast de voor de hand liggende voordelen van de korte keten (versheid van producten, eerlijke prijs voor de boer en korte logistieke lijnen), vinden wij het namelijk een groot goed als de Zuid-Hollander weer meer onderdeel wordt van het sociale en fysieke voedselecosysteem in onze regio. We koersen op gezonde steden die in nauwe verbinding staan met een vitaal platteland.

Het is belangrijk om hierbij te vermelden dat we niet zwart/wit kijken naar de tegenstelling tussen een globaal en lokaal voedselsysteem. We nemen de historische context van hoe ons voedselsysteem zich heeft ontwikkeld mee in ons werk en sluiten onze ogen niet voor de goede zaken die de vooruitgang gebracht heeft. We zien veel voordelen in een meer regionaal gericht voedselsysteem en maken met onze projecten binnen dit programma ruimte voor een eerlijke verkenning in deze richting.

Hierbij staan pioniers centraal. Wat kan ineens wél door hun aanpak? Wat zou er ontstaan als meer ondernemers deze aanpak zouden hebben? Wat is er nodig om hen de wind mee te geven? En ook: welke gemeentelijke en provinciale ambities passen hierbij?

Factsheet Regionaal Voedselsysteem
Eind 2020 brachten we voor de verschillende Zuid-Hollandse regio’s in kaart welke ontwikkelingen er zijn op het gebied van de korte voedselketen. Omdat er zoveel gebeurt op dit thema, is dit overzicht natuurlijk alweer verouderd. Toch geeft het een mooi beeld van de staat van het Zuid-Hollandse regionale voedselsysteem. Bekijk de factsheet hier.

Meer weten over het programma Regionaal Voedselsysteem?
Neem dan contact op met Coen van Dedem via info@voedselfamilies.nl

Actueel