Veel reacties over knelpunten rond ruimtelijke ordening

De oproep om knelpunten te melden op het gebied van regelgeving rond ruimtelijke kaders heeft veel reacties opgeleverd. Het projectteam is nog bezig om te bepalen welke casussen de beste kandidaten zijn voor de volgende fase. Wat valt op bij de inzendingen: Veel ondernemers willen een kleine windmolen. Door het ontbreken van beleid krijgen ze geen vergunning. […]

Lees verder