Proeftuinen

Bert Vollering, allround bestuurder en adviseur van modern melkveebedrijf Landleven te Waarder en lid van de Programmaraad:

Blijvende en betekenisvolle verandering aanbrengen in primaire voedselproductie is lastig en niet altijd ‘fotogeniek’. (…) De mensen met goede ideeën zijn niet altijd de mensen die een projectplan kunnen schrijven of naar buiten treden met wat zij doen. Zij zouden een voorbeeldfunctie kunnen hebben maar schrikken er vaak voor terug. Eén van de dingen die wij kunnen doen met ons Voedselfamilie-netwerk is elkaar helpen om onze ideeën scherper te krijgen. Of onze denkkracht als netwerk aanbieden aan iemand die iets doet wat wij de moeite waard vinden, en die wij willen steunen.”

Op zoek naar duurzame innovaties
Als Zuid-Hollandse Voedselfamilies zoeken we naar innovatieve oplossingen voor het realiseren van een duurzame voedselketen. Voor gezond, duurzaam en betaalbaar eten voor iedereen. Die duurzame innovaties komen tot stand in proeftuinen. Een proeftuin is een zichtbare plek in Zuid-Holland, bijvoorbeeld een testveld of een testruimte in een bedrijf, waar we samen met koplopers in de landbouw- en voedselketen duurzame landbouw uitproberen en ontwikkelen. Proeftuinen kunnen zowel een fysieke als mentale experimenteerruimte zijn. Proeftuinen zijn niet alleen nodig om duurzame innovaties mogelijk te maken, het zijn ook ontmoetingsplekken voor innovators en koplopers en plekken waar kennis gedeeld wordt.

Proeftuinen
Initiatiefnemers voor een proeftuin bepalen zelf met hun partners waar en waarin zij hun proeftuin willen opzetten. Dat kan bijvoorbeeld in akkerbouwgebieden, in melkveehouderijgebieden of in tuinbouwgebieden. Maar proeftuinen kunnen ook gecreëerd worden in en om de steden, rond groengebieden, bij innovatiecentra en proefboerderijen. Zuid-Holland is zeer divers, afstanden zijn kort, locaties goed bereikbaar. Bij elkaar kunnen de proeftuinen uitgroeien tot proefveld Zuid-Holland.

Bekijk en volg Proeftuinen
Er zijn inmiddels al heel wat Proeftuinen opgezet. Zie voor een volledig overzicht de kaart met Proeftuinen. Bekijk vooral ook de documentaire die eerder over de eerste Proeftuinen werd gemaakt. Inmiddels zijn er meer video’s beschikbaar van later gestarte Proeftuinen. Check alle video’s hier. Hieronder worden tot slot nog enkele proeftuinen nader toegelicht. 

Lessen oogsten uit de Zuid-Hollandse proeftuinen
Eind december gaf Programmaraad- en Kennisteamlid PJ Beers tijdens de Provinciale Adviescommissie Leefomgeving een presentatie over het thema kringlooplandbouw en deelde daar de lessen van de Zuid-Hollandse proeftuinen. Download de presentatie Lessen oogsten uit de Zuid-Hollandse proeftuinen of bekijk de presentatie van PJ Beers (uit december 2018, zijn presentatie start na circa 43 minuten). 

Ook interessant: onlangs bracht het Kennisteam van de Voedselfamilies de publicatie Zó smaakt de toekomst uit. Daarin wordt niet alleen het verhaal van een duurzame toekomst vertelt, maar zijn de experimenten uit de Zuid-Hollandse ‘proeftuinen’ ook vertaalt naar een aantal lessen die ons kunnen helpen om die toekomstbeelden dichterbij te brengen. Lees de publicatie Zo smaakt de toekomst.

Houd deze pagina goed in de gaten! Er volgen meer verslagen en updates van Proeftuinen.

Voedselfamilies, wat is dat?

Wij zijn een open netwerk voor voedselinnovatie in Zuid-Holland. Samen zoeken we naar innovatieve oplossingen voor een duurzame voedselketen. Iedereen die zich hard wil maken voor gezond, duurzaam en betaalbaar eten is welkom! Doe je mee?