Kennisteam

Het Kennisteam

Samen onderzoeken en samen werken aan kennisontwikkeling is het mooiste wat er is.” – PJ Beers

Het kennisteam van de Voedselfamilies is gek op baanbrekende ideeën over voedsel. Denk je een idee te hebben, maar heb je meer kennis nodig om het uit te voeren, of is er onderzoek nodig? Wil je gewoon graag even sparren over jouw voedseluitdagingen met een wetenschapper of onderzoeker? Wij staan voor je klaar!

Kennisteam ondersteunt en organiseert
Kennisontwikkeling en kennisdeling zijn onmisbaar bij de uitvoering van innovatie-experimenten zoals die in de proeftuinen van de Voedselfamilies plaatsvinden. Het Kennisteam ondersteunt de proeftuinen en potentiële ideeën met onderzoek en menskracht. Dit team bestaat uit bevlogen onderzoekers en docenten. Zij volgen de ontwikkelingen die in de proeftuinen plaatsvinden op de voet en vertalen de opgedane ervaringen en kennis naar ondernemers en partijen die geïnteresseerd zijn in een volgende stap naar duurzame innovatie in de landbouw. Het kennisteam organiseert strategische bijeenkomsten en ambitiedagen, monitort de proeftuinen, verkent de impact van de proeftuinen en de InnovatieAgenda van de provincie en zorgt er uiteraard voordat alle kennis gedeeld wordt.

Ambitiedag 20 juni 2019
In 2036 voor 80% van Zuid-Hollandse bodem eten. Tijdens de Ambitiedag van het kennisteam van de Zuid-Hollandse Voedselfamilies is gekeken wat er nodig is om dit waar te maken. Hoogtepunt van de dag was de lectorale rede van kennisteamlid Patrick Huntjes. Lees meer over de Ambitiedag.

Publicatie Zó smaakt de toekomst

Onlangs bracht het Kennisteam de publicatie Zó smaakt de toekomst uit. Daarin wordt niet alleen het verhaal van een duurzame toekomst vertelt, maar zijn de experimenten uit de Zuid-Hollandse ‘proeftuinen’ ook vertaalt naar een aantal lessen die ons kunnen helpen om die toekomstbeelden dichterbij te brengen. Lees de publicatie Zo smaakt de toekomst.

Kennisteam

 • Patrick Huntjens

  Patrick Huntjens

  Lector sociale innovatie Hogeschool Inholland
  “Ik coördineer onderzoek en onderwijs gericht op het verduurzamen van ons voedselsysteem. Iedereen is het erover eens dat deze verduurzaming nodig is. Het transitieproces is ondertussen op gang gekomen en omvat een drastische omschakeling van de wijze waarop wij de aarde kunnen bewonen en bewerken. De Zuid-Hollandse Voedselfamilies nemen een voorbeeldrol door deze transitie handen en voeten te geven in een indrukwekkend palet aan proeftuinen die laten zien wat voor veranderingen er allemaal mogelijk zijn.”
 • PJ Beers

  PJ Beers

  Onderzoeker, docent en adviseur bij DRIFT & HAS-Hogeschool
  “Binnen de Voedselfamilies leren innovators en kennisinstellingen van elkaar. De innovators leiden, de onderzoekers volgen. Samen kijken we verder dan de eigen losse projecten en zetten we grote, overstijgende toekomstvragen op de agenda. Zo kunnen we duurzame landbouw bewerkstelligen.”
 • Marjo Baeten

  Marjo Baeten

  Docent HAS-hogeschool
  “Vanuit HAS Hogeschool ben ik betrokken bij de Voedselfamilies. Het zijn voorlopers, initiators van nieuwe praktijken met een andere blik op de waardeketen. Vraagstukken van deze vernieuwers neem ik mee naar studenten, die kunnen bijdragen aan de oplossing. Vanuit onderwijs en onderzoek gaan wij aan de slag met deze signalen uit de praktijk, om de voedseltransitie een stap verder te brengen.”
 • Sophie Buchel

  Sophie Buchel

  Onderzoeker en adviseur DRIFT
  “Ik onderzoek de transitie naar een duurzame samenleving en ben geïnteresseerd in de rollen van iedereen die daarmee te maken heeft. Met alle betrokkenen probeer ik de transitie naar duurzaamheid, door middel van sociale innovatie en ondernemerschap, een stap verder te brengen. Binnen de Voedselfamilies zijn daar prachtige voorbeelden van, die ik bekender maak en met elkaar verbind.”
 • Nathalie de Ridder

  Nathalie de Ridder

  Kennismakelaar Inholland
  “Gezonde voeding waarin respect voor dier, mens en milieu vanzelfsprekend is. Die versie van de wereld spreekt mij aan. Daarom werk ik samen met mijn collega’s van het domein Agri, Food and Life Sciences van hogeschool Inholland aan kennisontwikkeling over duurzame landbouw én betrekken we studenten bij de Voedselfamilies. Zij leren hierdoor hoe de provincie en de landelijke overheid omgaan met kennisontwikkeling over zaken als kringlooplandbouw. Inholland studenten en docenten hopen zo een bijdrage te leveren aan de vraagstukken van de voedselfamilies en verduurzaming van de landbouw.
 • Peter Hilgen

  Peter Hilgen

  Beleidsmedewerker ministerie van LNV
  “Een belangrijke rol van het kennisteam is dat zij provinciale initiatieven op het gebied van duurzame landbouw met elkaar verbindt. Vanuit het ministerie van LNV neem ik deze praktijkvoorbeelden mee, om ze waar het kan te verbinden met landelijke initiatieven die vanuit de visie van de minister worden genomen. Zo kunnen we de transitie naar een duurzame landbouw afstemmen, van elkaar leren en waar mogelijk samen knelpunten oplossen.”
 • Theo Vogelzang

  Theo Vogelzang

  Wageningen Economic Research
  “In de interactie tussen bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen liggen kansen om tot een daadwerkelijk duurzame landbouw te komen. De Voedselfamilies leveren hier een bijdrage aan. Zij brengen producenten en consumenten bij elkaar rond vraagstukken over duurzame landbouw. Wij proberen die beweging te ondersteunen met kennis en kennisontwikkeling. Ik probeer bruggen te bouwen naar de betrokken overheden, bedrijven en kennisinstellingen. Als onderzoeker en lid van het Kennisteam help ik graag om de kennis en kunde van de voorlopers over te brengen op de ondernemers in het peloton en om die ondernemers ook in beweging te krijgen.”
 • Hans Koot

  Hans Koot

  Provincie Zuid-Holland
  “Bij experimenteren met proeftuinen in Zuid-Holland hoort kennis delen. Anders komt de voedseltransitie en de verduurzaming van de landbouw niet op gang en een stap verder. Mooi dat we samen met onze partners uit het onderwijs en onderzoek in het Kennisteam hieraan werken.”