Skip to content

Voedselvernieuwersfeest

Het Voedselvernieuwersfeest op 11 mei 2017 bij Koppert Cress in Monster was een groot succes. Deelnemers, waaronder agrariërs, voedselmakers en beleidsmakers konden een kijkje nemen in de, zo bleek, rijk gevulde keuken van het innovatienetwerk van de Zuid-Hollandse Voedselfamilies.

Deelnemers aan het Voedselvernieuwersfeest konden kennismaken met de verschillende proeftuinen, inspiratie opdoen en samenwerkingen aangaan. Aan het einde van de dag was iedereen het erover eens: de goede organisatie, de bijzondere open sfeer, de bereidheid tot samenwerking en focus op duurzaam resultaat maakte dit tot een indrukwekkende start van het programma van de Voedselfamilies.

Op Youtube vind je verschillende video\’s over de Voedselfamilies.

Hieronder een impressie van de verschillende programma-onderdelen

Maakkennismetproeftuinen

Maak kennis met proeftuinen

Tijdens het Voedselvernieuwersfeest kon je via een korte documentaire kennismaken met een aantal van de proeftuinen die al zijn gestart. Bekijk de documentaire hier.

DeZHVoedselcommissaris

De ZH Voedselcommissaris

Wat ons betreft komt er een nieuwe Zuid-Hollandse Voedselcommissaris! Wat moet en kan hij doen om niet alleen in tijden van crisis voor een basisvoedselvoorziening te zorgen, maar om juist in tijden van voorspoed – zoals nu – de aanjager te zijn van een duurzame voedselvoorziening?

Voedselvernieuwersfeest

Vertrouw op groente

Herman Poos van Koppert Cress en Luite Snijder van HAS willen Rotterdam gezond maken door meer verse groente aan te bieden. Te beginnen in zorginstellingen waar de koks tegenwoordig geen pollepel hebben, maar een schaar als attribuut… Juist patiënten hebben recht op verse en gezonde groente, want dat is toegang tot een natuurlijke apotheek. We zijn op weg. Bekijk hier de pitch.

Voedselvernieuwersfeest

De nieuwe makers-coöperatie

De nieuwe makersbeweging van jammakers, pekelaars, fermenteerders, kleine brouwers en bloesembars maakt eten groter dan de eigen keuken en kleiner dan de industriële processen. Deze makers zijn een onmisbare schakel in nieuwe voedselketens, want zij zetten lokale agrarische producten en reststromen om in houdbare waar uit de buurt. Tijdens het Voedselvernieuwersfeeqst kon je aanschuiven voor een zintuiglijke ontmoeting met de nieuwe makers.

Voedselvernieuwersfeest

Praten met een politicus op het pluche

Er waren vijf Statenleden aanwezig van uiteenlopende pluimage voor maximaal 10 sessies op het pluche. Je kon je droom één-op-één delen met een politicus en ontdekken wat de politiek voor je kan betekenen. En je kon de politiek laten ontdekken wat jij voor moois van plan bent en dat de politicus enthousiast raakte van jouw droom!  

Voedselvernieuwersfeest

Tafel Stiekem

Aan de Tafel Stiekem ging het om wat we eigenlijk allemaal graag willen, maar wat nog niet kan.

Het Groene Hart is een goed bewaarde parel. Een soort heilige der heilige. Onaantastbaar. Ondertussen is het Groene Hart best saai, kennen weinig mensen het echt, komt bijna niemand er, en of er geld wordt verdiend, is nog maar zeer de vraag. Aan Tafel Stiekem ging het om hoe we deze twee dimensies bij elkaar kunnen brengen: de mythe en de realiteit. Geen hemelbestormende plannenmakerij, wel concreet aan de slag met mensen die iets willen. En bepalen wat de volgende stap is en wie ‘m gaat nemen.

Voedselvernieuwersfeest

Boerenspreekuur: het geheim van de boer

Tijdens het boerenspreekuur mocht je de boer alles vragen wat je altijd al had willen weten. Of dat nu ging over voedselproductie of levensadvies, praktische teelttips of persoonlijke filosofie. Voedselvernieuwers Jan Duijndam, Dik Kruijthoff en Ted Duijvestijn deelden ieder een bedrijfsgeheim, geheimen die het startschot waren voor een open en vraaggestuurd gesprek. Hoe kan je van je beperking je kracht maken? Hoe stel je je bedrijf open voor de innovatiekracht van jongeren? En: willen we nu de stad voeden, of de wereld?

Jan Duijndam van Hoeve Biesland is pionierend biodynamisch Kasteelboer. Akkerbouwer Dik Kruijthoff is vennoot van Novifarm, winnaar Agrarisch Ondernemer 2017. Ted Duijvestijn is twaalfde generatie tuinbouwer, aardwarmte-pionier en 3d-print enthousiast.

Voedselvernieuwersfeest

De Koploperslunch met pitches

Tijdens een lunch die bestond uit 100% Zuid-Hollandse producten, zoveel mogelijk van de eigen koplopers, konden deelnemers luisteren naar pitches van pioniers die hun ideeën voor het voetlicht mochten brengen. Daar werd enthousiast gebruik van gemaakt, hieronder een overzicht van de pitches. Bekijk ook de video\’s.
(1) Rotterdam gezond met groente! (2) Fluisterplan voor radicale keuzes en wetsvoorstellen (3) IJzeren voorraad van landbouwgebieden (4) Belevingstuin Ver van Voorne (5) Groenste familie van Holland (6) Graan voor zuivel (7) Rol Rotterdam bij verduurzamen voedselvoorziening (8) Smaackmakers gezocht (9) Rendabele natuur-inclusieve landbouw (10) Zelf iets doen aan de voedselcrisis (11) Waarom geen dubbel gediend vlees eten? (12) Hoe eet ik me (weer) gezond? (13) Richt ook een boerderij op (kan online) (14) Carbon credits voor bodem met organische stof (15) Graag uw aandacht voor onderwaterdrainage! (16) Eerlijke handel in plaats van voedselverspilling (17) De markt als experimenteerzone voor de korte keten (18) Maatschappelijk gewaardeerde veenweide (19) Banking of Food.

Voedselvernieuwersfeest

Samenwerken voor duurzame Landbouw en voedselketens

Samenwerken vanuit de hele keten is de succesfactor om het verschil te maken en te werken aan een toekomstbestendige topsector landbouw. Met Rabobank Het Haringvliet en de gemeente Rotterdam zijn we het gesprek aangegaan over hoe wij ons in kunnen zetten voor duurzame landbouw en voedselketens en waarom dit belangrijk is. Renata Brabander, directievoorzitter Rabobank Het Haringvliet, vertelde over de visie ‘Banking for Food’, over hoe de Rabobank nu en in de toekomst, ondernemers in de landbouw en voedselketen wil ondersteunen en faciliteren bij het voldoen aan de toenemende vraag naar voedsel in de wereld. Amelia Oei projectmanager Economie bij de gemeente Rotterdam, vertelde over de relatie van Rotterdam met de voedselsector en hoe de gemeente zich onder de noemer van Rotterdam ‘Food Cluster’ inzet en een programma uitvoeren ter versterking van de regionale economie aangaande Food. Menko Wiersema, gebiedsregisseur bij de provincie Zuid-Holland, faliciteerde met behulp van de Groene Cirkel-methodiek het gesprek .

Voedselvernieuwersfeest

Zuid-Holland kan wel wat Herenboeren gebruiken

Herenboeren zijn mensen die grip willen op hun eten, samen een kleinschalig coöperatief boerenbedrijf oprichten en een boer in dienst nemen die voor hun eten zorgt. Inmiddels zijn er ook in Zuid-Holland enthousiastelingen die maar wat graag van hun eigen Herenboerderij willen eten. Om deze voorlopers te ondersteunen bij de realisatie van die wens, was Herenboeren Nederland tijdens het Voedselvernieuwersfeest op zoek naar de beste kwartiermaker van Zuid-Holland. Hij of zij is de netwerker en aanjager die met o.a. aspirant Herenboeren, regionale bestuurders en grondeigenaren mensen en gebieden klaarstoomt voor deze mooie, duurzame en sociale vorm van landbouw. Ben of ken jij hem of haar? En was hij of zij aanwezig?

Voedselvernieuwersfeest

De groenste familie van Zuid-Holland

‘De groenste familie van Zuid-Holland’ is een initiatief van Zuid-Hollandse milieuorganisaties en terreinbeheerders, die samen met anderen de verbinding willen leggen tussen natuur, landschap, eten en gedrag. Met andere woorden: hoe zorg je ervoor dat inwoners van Zuid-Holland een band krijgen met het eten uit de buurt, de makers ervan en hun impact op het landschap? En hoe zet je die band om in koopgedrag bij lokale boeren? In deelsessies zijn we dieper in het profiel van de ‘groene’ consument gedoken. Hij of zij is lid van een natuurorganisatie. Maar waar koopt ie z’n eten? Is hij/zij ook te verleiden tot een box met lekkers uit de streek? Hoe dan? Het was een creatieve snelkookpan.

Voedselvernieuwersfeest

Kennismaken met Kennisteam

Het kennisteam van de Voedselfamilies is gek op baanbrekende ideeën over voedsel. Ze stonden deze dag klaar om van gedachten te wisselen over jouw idee, maar ook voor jouw vraag om kennis of onderzoek om je idee uit te kunnen voeren. Je kon  gewoon even sparren over jouw voedseluitdagingen met een wetenschapper of onderzoeker. Het kennisteam stond voor je klaar!