Sluit
Skip to content

Polderen 3.0/Waterpark

Natte-teelten_uitsnede

Wereldwijd staan we bekend om ons watermanagement. In eigen land vragen we ons echter steeds vaker af of de huidige manier van watermanagement wel de juiste is. Want door klimaatverandering stijgt de zeespiegel, hebben we te maken met hevige regenbuien en drogere zomers. Bovendien ‘verbranden’ onze veengronden langzaam en zorgen de koeien die erop staan voor een flinke hoeveelheid CO2-uitstoot. Binnen dit thema zoeken we naar een nieuwe toekomst voor de veenweidepolders.

Actueel