Nationaal Waterpark: voedselproductie, recreatie én landschaps- en waterbeheer

Het waterpark is een van de ideeën voor het creëren van duurzame landbouw in Zuid-Holland. In het waterpark spelen voedselproductie, waterbeheer en landschapsbeheer een hoofdrol. Een waterpark is een mooie waterrijke polder. Maar dan één waar gewerkt wordt aan nieuwe teelten of nieuwe manieren van voedselproductie, in bedrijven die naast landbouw ook een bijdrage leveren […]

Lees verder