Skip to content
unnamed-2

Welkom bij de Voedselfamilies!

Initiatief gesteund door

pzh-woordmerk

Wij werken aan de transitie van ons voedselsysteem. Samen met pionierende boeren, onderzoekers, beleidsmakers en ondernemers komen we tot integrale oplossingen voor maatschappelijke voedsel- en landbouwvraagstukken. In onze programma’s staat het zoeken naar een nieuwe balans tussen voedselproductie en biodiversiteit centraal.

Lees meer over onze missie, onze werkwijze en onze mensen.

Actueel