Kennisteam

Samen onderzoeken en samen werken aan kennisontwikkeling is het mooiste wat er is.” – PJ Beers

Het kennisteam van de Voedselfamilies is gek op baanbrekende ideeën over voedsel. Denk je een idee te hebben, maar heb je meer kennis nodig om het uit te voeren, of is er onderzoek nodig? Wil je gewoon graag even sparren over jouw voedseluitdagingen met een wetenschapper of onderzoeker? Wij staan voor je klaar!

Kennisteam ondersteunt en organiseert

Kennisontwikkeling en kennisdeling zijn onmisbaar bij de uitvoering van innovatie-experimenten zoals die in de proeftuinen van de Voedselfamilies plaatsvinden. Het Kennisteam ondersteunt de proeftuinen en potentiële ideeën met onderzoek en menskracht. Dit team bestaat uit bevlogen onderzoekers en docenten. Zij volgen de ontwikkelingen die in de proeftuinen plaatsvinden op de voet en vertalen de opgedane ervaringen en kennis naar ondernemers en partijen die geïnteresseerd zijn in een volgende stap naar duurzame innovatie in de landbouw. Het kennisteam organiseert strategische bijeenkomsten en ambitiedagen, monitort de proeftuinen, verkent de impact van de proeftuinen en de InnovatieAgenda van de provincie en zorgt er uiteraard voor dat alle kennis gedeeld wordt.

Publicaties en activiteiten

Agenda

Kennisteampartners

Kennisteam

 • Patrick Huntjens

  Lector sociale innovatie Hogeschool Inholland
  “Ik coördineer onderzoek en onderwijs gericht op het verduurzamen van ons voedselsysteem. Iedereen is het erover eens dat deze verduurzaming nodig is. Het transitieproces is ondertussen op gang gekomen en omvat een drastische omschakeling van de wijze waarop wij de aarde kunnen bewonen en bewerken. De Zuid-Hollandse Voedselfamilies nemen een voorbeeldrol door deze transitie handen en voeten te geven in een indrukwekkend palet aan proeftuinen die laten zien wat voor veranderingen er allemaal mogelijk zijn.”
 • PJ Beers

  Onderzoeker, docent en adviseur bij DRIFT & HAS-Hogeschool
  “Binnen de Voedselfamilies leren innovators en kennisinstellingen van elkaar. De innovators leiden, de onderzoekers volgen. Samen kijken we verder dan de eigen losse projecten en zetten we grote, overstijgende toekomstvragen op de agenda. Zo kunnen we duurzame landbouw bewerkstelligen.”
 • Marjo Baeten

  Docent HAS-hogeschool
  “Vanuit HAS Hogeschool ben ik betrokken bij de Voedselfamilies. Het zijn voorlopers, initiators van nieuwe praktijken met een andere blik op de waardeketen. Vraagstukken van deze vernieuwers neem ik mee naar studenten, die kunnen bijdragen aan de oplossing. Vanuit onderwijs en onderzoek gaan wij aan de slag met deze signalen uit de praktijk, om de voedseltransitie een stap verder te brengen.”
 • Sophie Buchel

  Onderzoeker en adviseur DRIFT
  “Ik onderzoek de transitie naar een duurzame samenleving en ben geïnteresseerd in de rollen van iedereen die daarmee te maken heeft. Met alle betrokkenen probeer ik de transitie naar duurzaamheid, door middel van sociale innovatie en ondernemerschap, een stap verder te brengen. Binnen de Voedselfamilies zijn daar prachtige voorbeelden van, die ik bekender maak en met elkaar verbind.”
 • Nathalie de Ridder

  Nathalie de Ridder

  Kennismakelaar Inholland
  “Gezonde voeding waarin respect voor dier, mens en milieu vanzelfsprekend is. Die versie van de wereld spreekt mij aan. Daarom werk ik samen met mijn collega’s van het domein Agri, Food and Life Sciences van hogeschool Inholland aan kennisontwikkeling over duurzame landbouw én betrekken we studenten bij de Voedselfamilies. Zij leren hierdoor hoe de provincie en de landelijke overheid omgaan met kennisontwikkeling over zaken als kringlooplandbouw. Inholland studenten en docenten hopen zo een bijdrage te leveren aan de vraagstukken van de voedselfamilies en verduurzaming van de landbouw.
 • Gerben Splinter

  Wageningen Economic Research
  “Als actieonderzoeker bij Wageningen Economic Research ben ik actief op het thema Ondernemerschap. In interactie met bedrijfsleven en ook binnen de Voedselfamilies vind ik het een uitdaging om te zoeken naar innovatieve oplossingen voor een duurzame voedselketen om daarmee waarde te creëren.”
 • Ingrid van Leeuwen

  Provincie Zuid-Holland
  “De innovatieve aanpak van de Voedselfamilies wil ik bewaken en ik wil onderzoeken of we, met de familie-leden die dat graag willen, de brug kunnen slaan naar de meer mainstream bedrijven.”